Mokolų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Atminkime žymias vietas“

„Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje projektų viešinimo‘‘

Mokolų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Atminkime žymias vietas“

Projekto tikslas – Istorinės atminties išsaugojimo skatinimas Šunskų seniūnijos teritorijoje, gyventojų bendruomeniškumo skatinimas per bendras veiklas, užsiėmimus, akcijas ir žygius.

Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 1500,00.

Projekto lėšomis įsigytos reikalingos priemonės: benzininė krūmapjovė; PVC palapinė – 4×8 m.;  trys stalai – 1,8 m.; šeši suolai; trys kėdės.

Projekto įgyveninimo metu atnaujintas ,,Puskepurių kaimo senųjų kapinių’’ kryžius, sutvarkytos aplinkos prie kryžių: ,,Kidoliškių kuopelei atminti‘‘, ,,Kidoliškių-Lūginės kryžius‘‘ . Aplankyti, sutvarkyti ir pagerbti  knygnešio, kraštotyrininko, žurnalisto Vinco Šlekio gimtinės Stogastulpis ir paminklinis akmuo, Mokolų kaimo įkūrimą žymintis Stogastulpis.

Bendruomenės organizuojama akcija gerina gyvenimo kokybę, viešųjų erdvių sutvarkymą, bendrystę, skatina dalyvius susitelkti, domėtis savo krašto istorija, stiprinti atmintį ir pagarbą praeičiai ir savo šaknims.  

Akcija ,,Atminkime žymias vietas‘‘ yra tęstinis renginys ir bus vykdoma kiekvienais metais, o projekto metu įsigytas inventorius bus naudojamas ir ateinančiuose renginiuose.

Nuotraukos:

  1. Palapinė veikloms vykdyti
  2. Šlekio gimtinės paminklinis akmuo
  3. ,,Puskepurių kaimo senųjų kapinių‘‘ kryžius
  4. ,,Kidoliškių-Lūginės‘‘ kryžius
  5. Mokolų kaimo įkūrimą žymintis Stogastulpis
  6. Prie kryžiaus ,,Kidoliškių kuopelei atminti‘‘