Šunskų seniūnija

Mokolų bendruomenė

Mokolų kaimo bendruomenė įsteigta 2003 m. spalio 2 dieną. Jos pirmininku išrinktas Antanas Vaidotas. 2018 m. gegužės 18 d. visuotinio susirinkimo metu, išrinktas naujas bendruomenės pirmininkas – Kęstutis Kubertavičius, išrinkta nauja taryba, revizijos komisija.

Nuo 2019 m. gegužės mėn. bendruomenė pirmininko neturi, veiklą organizuoja taryba.  

Bendruomenės tikslai:

  • Vienyti Mokolų kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones;
  • Ugdyti gyventojų bendruomeniškumą;
  • Rūpintis bendruomenės kaimų ir jų gyventojų gerove;
  • ginti jų teises;
  • palaikyti ir plėtoti infrastruktūrą;
  • organizuoti kultūrinę ir sportinę veiklą;
  • dalyvauti labdaros veikloje.

Bendruomenė palaiko ryšius su Mokolų pagrindine mokykla, biblioteka, seniūnija. Savo patalpų bendruomenė neturi.

Mokolų kaimo seniūnaitė

Loreta Dumbliauskienė

Loreta Dumbliauskienė
Loreta Dumbliauskienė
Nijolė Murinienė
Kidoliškių kaimo seniūnaitė

Nijolė Murinienė

Nijolė Murinienė