Šunskų seniūnija

Mokolų projektai

Projekto tikslas – Burti, vienyti ir stiprinti bendruomenę, kurioje vyrautų pasitikėjimas vienas kitu, savitarpio pagarba ir gera valia.

 Projektu įgyvendintos šios priemonės: kultūrinių renginių ir užsiėmimų organizavimas, saviraiškos ugdymas įtraukiant įvairių socialinių grupių žmones, įsigytas kavos aparatas.

Projekto tikslas –  sutvarkyti Mokolų kaimo centrinės dalies aplinką. Didinti Mokolų kaimo gyventojų pasididžiavimą savo kaimu, skatinti domėtis kaimo istorija, burti, vienyti ir stiprinti bendruomenę, kurioje vyrautų pasitikėjimas vienas kitu, savitarpio pagarba ir gera valia.