Šunskų seniūnija

Kaimo bendruomenė „Gegužraibė“

Kaimo bendruomenė „Gegužraibė“ buvo įkurta 2007 grupės Dielinės, Vekeriotiškės, Gustabūdžio, Karužų, Grybinės ir Cykakalnio kaimų gyventojų, iš viso 11 iniciatyvinės grupės pareiškėjų. Susikūrimo tikslas buvo susivienyti bendrai veiklai.  Šiuo metu bendruomenė vienija 29 narius.

Vykdoma švietėjiška-kultūrinė; aplinkos tvarkymo ir pagerinimo veikla, sprendžiami socialiniai, ekologiniai, ir kiti klausimai, ugdoma ekokultūra, stiprinami kaimyniški ryšiai, saugojami vietos papročiai, skatinama sportinė veikla.

Pagrindinis bendruomenės valdymo organas – susirinkimas, kuris renka tarybą ir pirmininką 4 metams. Nuo bendruomenės įkūrimo jai vadovauja Audronė Šlyterienė. Bendruomenė savo namų neturi, veiklos vyksta gyventojų namų valdose, miško aikštelėse, bendradarbiaujant su kaimynais ir kitais partneriais.

Eglė Alenskaitė1
Seniūnaitė

Eglė Alenskaitė

Eglė Alenskaitė1