Šunskų seniūnijos

Įžymūs žmonės

Šunskų parapijos

Lietuvai nusipelnę žmonės

Šunskų parapija subrandino ir išugdė daug Lietuvai nusipelniusių žmonių: čia gimė ir Bebrininkų kaime užaugo Vyskupas Vincentas Borisevičius, jis aukojo pirmąsias Šv. Mišias Šunskų bažnyčioje. Parapijoje gimė ir užaugo mokytojų mokytojas Tomas Ferdinandas Žilinskas, paskutinysis senojo marijonų ordino generolas Vincentas Senkus, kunigas daktaras Vincas Bartuška žymus Bažnyčios ir visuomenės veikėjas, vyriausiasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius Vincas Matulaitis, rašytojas ir pirmojo lietuviško istorinio romano „Algimantas” autorius Vincas Pietaris ir beveik penkiasdešimt kunigų.

Gydytojas

J. Abraitis

Gydytojas J. Abraitis bendradarbiavo „Lietuvos žiniose“, redagavo „Lietuvos ūkininką“.

Arkivyskupas

Jurgis Matulaitis

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. balandžio 13 d. Lūginės kaime. 1987 m. birželio 28 d. popiežius Jonas Paulius II Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju.
Jurgis
Teologijos mokslų daktaras

A. Civinskas

Teologijos mokslų daktaras A. Civinskas (gimė Šunskuose) buvo aktyvus nacionalinio atgimimo veikėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos bendradarbis.

Dailininkė

Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė

Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė, g. 1925 m. sausio 5 d. Oželių vnk., Šunskų par., Vilkaviškio aps.; m. 2017 m. lapkričio 26 d. Čikagoje, JAV. Tai kūrybingoji išeivijos dailininkė, iškili meno ir kultūros mecenatė, įvairių projektų įkvėpėja ir rėmėja, daugelio išeivijos ir Lietuvos menininkų, kultūros darbininkų bičiulė, globėja, neprilygstamo dosnumo žmogus.

Magdalena
Dėstytojas

Kęstutis Žemaitis

Šunskuose, savo gimtojoje prapijoje, gyvena kan. prof. dr. Kęstutis Žemaitis, kuris yra VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, Marijampolės kolegijos kapelionas.