Šunskų Šv. Marijos Magdalietės

Bažnyčia

Šaltiniuose

Šunskai minimi nuo 1710 m.

Kai kurie šaltiniai Šunskus mini jau 1710 m. Pats parapijos pavadinimas (nors iki XX a. pradžios tai buvo Vilkaviškio filija) keitėsi tris kartus: seniausiuose archyviniuose dokumentuose vietovė ir parapija vadinama Šumsku, vėliau Šumskais, o dar vėliau – Šunskais. J.Totoraičio „Sūduvos Suvalkijos istorijoje“ teigiama, kad Šunskai yra „vienas vėliausiai įsikūrusių kaimų. (…) kaimo dar visai nebuvo 1744 m. Tais metais buvo tik 6 kaimai (…).“ Visa kita dabartinės Šunskų parapijos sritis buvo dar giria apaugusi. Nauji kaimai ėmė kurtis tik po 1744 m. Baigiantis XVIII šimtmečiui jų buvo tiek, kad gyventojams reikėjo turėti bažnyčią“.

Pirmoji akmens mūro bažnyčia

Pastatyta
1795 metais

Iš senų laikų kaimo kapinėse buvo koplytėlė. 1795 m. Šunskuose buvo pastatyta pirmoji akmens mūro bažnyčia, kuri buvo Vilkaviškio parapijos filija. Jos statyba buvo prasta ir pastatas pradėjo griūti. 1865 m. kun. Simanas Kudirkevičius su parapijiečiais išmūrijo naują bažnyčią kurią 1867 metais konsekravo vysk. Konstantinas I. Liubienskis. Bažnyčia yra stačiakampio plano, vienabokštė, su žema trisiene apside, šoniniais priestatais. Šventoriaus tvora metalinė, jos cokolis akmenų mūro, stulpai sumūryti iš plytų. Pagrindinė komplekso dominantė – bažnyčia, orientuota šoniniu fasadu į Varpo gatvę, stovi centrinėje teritorijos dalyje, kiek atitraukta į rytų pusę. Šventoriaus kampuose stovi vieno aukšto beveik kvadratinio plano akmenų – plytų mūro koplyčios. Šventorius aptvertas tvora. Pagrindiniai vartai su varteliais į šventorių yra priešais bažnyčią, pravažiavimo į kitus sklypus, pusėje. Kiti varteliai yra rytų tvoros dalyje (iškirsta anga į klebonijos kiemą). Ansamblio kompozicija – centrinė, stilius – neogotika. Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios statinių kompleksas, šventoriaus tvora, vartai ir koplyčios yra įtraukti į Nekilnojamo kultūros vertybių registrą.

Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia

Šiuo metu Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčią globoja klebonas – kan. Deimantas Brogys.