Įgyvendintas projektas ,,Siuvimo ir rankdarbių ateljė“

Šunskų kaimo bendruomenė, drauge su partneriu – Tursučių kaimo bendruomene, baigė įgyvendinti projektą ,,Siuvimo ir rankdarbių ateljė“, pagal Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”. Projektui buvo skirta 1500 Eur valstybės biudžeto lėšų suma. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto tikslas – Įsigijus reikiamą įrangą atidaryti ,,Siuvimo ir rankdarbių ateljė“, bei surengti dvi užimtumo popietes.

Projekto veiklos:

  1. Prekių įsigijimas. Projekto metu įsigijome dvi siuvimo mašinas, du stalus, aštuonias kėdes, atminimo dovanėles, prekes ir priemones reikalingas veikloms įgyvendinti.
  2. ,,Siuvimo ir rankdarbių ateljė“ užimtumo popietės. Įgyvendinant projektą surengėme dvi rankdarbių ir siuvimo užimtumo popietes, kurių metu siuvome, kūrėme, bendravome ir dalinomės patirtimi. Užimtumo popiečių metu dalyvavo 37 dalyviai.

Projekto tikslinė grupė – įvairaus amžiaus Šunskų miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojai, vaikai ir jaunimas, taip pat projekto partnerio – Tursučių kaimo bendruomenės gyventojai, vaikai ir jaunimas.

Projekto rezultatai – Įgyvendinus projekto ,,Siuvimo ir rankdarbių ateljė“ veiklas, buvo sukurtas prasmingas bendruomenės gyventojų, vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas, patirties pasisėmimas, taip pat bendravimas ir bendradarbiavimas tarp skirtingų amžiaus grupių. Projektas – tęstinis, susitiksim dar ne kartą, nes turim pradėtų, bet dar neužbaigtų kūrinių ir ateities planų.