Projektas „Keliaukime kartu“

Tursučių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Keliaukime kartu“ pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Projektui skirta 1396 Eur valstybės biudžeto lėšų suma. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių bendruomeniškumą, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio ryšį, dalyvaujant bendrose veiklose ir išvykose.

Projekto veikla – pažintinė kelionė į Druskininkų savivaldybę.

Liepos 30 dieną Tursučių kaimo bendruomenė kartu su partneriu kaimo bendruomene „Gegužraibė” vyko į pažintinę- edukacinę kelionę į Druskinininkų sav.

Pirmiausia apsilankė Leipalingio dvare, kur visus pasitiko dvaro „ponia” ir „ponas”. Jie ekskursijos dalyvius supažindino su šio dvaro istorija bei ekspozicija, pamokė dvariškų šokių ir pavaišino arbata.

Vėliau Druskininkuose gidė Plepi Ponia, pasivaikščiojimo po miestą metu, papasakojo įdomių įstorijų ir legendų apie Druskininkus. Apžiūrėję miesto architektūrą, kėlėsi Lynų keliu per Nemuną. Ekskursiją baigė dzūkiškų bandų edukacijoje, dalyvavo jų kepimo procese, vaišinosi ir linksmai praleido laiką.

Projekto tikslinė grupė – įvairaus amžiaus ir lyties bendruomenės nariai ir kiti gyvenamosios vietovės asmenys.

Projekto rezultatai – į pažintinę edukacinę kelionę vyko 40 projekto pareiškėjo ir jo partnerio bendruomenių narių, gyventojų su šeimomis. Išvykos metu susipažino su Druskininkų miestu, jo istorija ir architektūra, dzūkiškomis tradicijomis, pasisėmė patirties iš kitų bendruomenių. Išvykos metu sustiprino bendruomeniškumą, tarpusavio santykius.

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.