Apjuosta Šešupės vingiu

Šunskų seniūnija

Seniūnijos centras

Šunskų miestelis

Seniūnijos centras – Šunskų miestelis (464 gyventojai) yra 10 km į šiaurę nuo Marijampolės miesto. Iš viso seniūnijoje yra 32 gyvenamosios vietovės. Didesnės iš jų – Mokolų (1136 gyventojai), Katiliškių (308 gyventojai), Tursučiai (219 gyventojų). Iš viso seniūnijoje yra 2,7 tūkst. gyventojų.

Seniūnijos plotas – 7312 ha. 30 proc. seniūnijos ploto užima miškai, 67 proc. – žemės ūkio naudmenos, 3 proc. – vandenys ir kitos paskirties plotai.

Apjuosta Šešupės vingiu

Geografija ir gamta

Šunskų seniūnija ir iš tolo apjuostas Šešupės vingiu tekančiu rytiniu ir šiauriniu seniūnijos pakraščiu, per seniūniją teka Žvirgždė – kairysis Šešupės intakas. Seniūnijos pietinėje dalyje eina šiaurinis Marijampolės aplinkkelis, jungiantis kelius Marijampolė-Kaunas ir Marijampolė-Vilkaviškis. Seniūnijos pakraščiu tiesiasi judri magistralė „Via Baltica“.

Viduryje Šunskų seniūnijos yra Šunskų miškas. Jame veikia Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio Šunskų girininkija ir medžioklės skyrius, organizuojantis komercines medžiokles.

Šiuo metu seniūnijoje veikia Mokolų progimnazija, 2 bibliotekos, Marijampolės kultūros centro Šunskų skyrius, Suvalkijos socialinės globos namai, vaikų dienos centras „Fazaniukas“, asociacija „ Trys Plunksnos ” ir 4 kaimo bendruomenės: Šunskų kaimo bendruomenė,  Tursučių kaimo, kaimo bendruomenė „Gegužraibė” vienijanti Dielinės, Vekeriotiškės, Grybinės, Gustabūdžio, Karužų ir Cykakalnio kaimų gyventojus ir Mokolų kaimo bendruomenė.

Šunskų seniūnijos atributika

Šunskai istorinio herbo niekada neturėjo. Heraldikos komisijoje kartu su seniūnijos ir bendruomenės atstovais svarstant naujo herbo simbolius buvo siūloma pavaizduoti liepinius skroblus, kurie įrašyti į Raudonąją knygą, o jų didžiulis masyvas besitęsia nuo Šunskų iki Lenkijos.

Dailininkui pateikus herbo projektus buvo pastebėta, jog heraldiškai išpildytas skroblų piešinys nesiskiria nuo kitų medžių piešinių. Tada buvo apsispręsta herbe pavaizduoti fazanus, kurie dar neseniai dirbtinai buvo veisiami Šunskų medžioklės ūkyje.

Antikos ir viduramžių laikais fazanas buvo gretinamas su feniksu, paukščiu simbolizuojančiu nuolatinį atsinaujinimą, nes jis pats susidegindamas vėl atgimdavo iš savo pelenų. Kinijoje fazanas yra imperijos emblema. Dėl specifinio giedojimo ir šokio paukštis simbolizuoja kosminę harmoniją, dėl klyksmo ir sparnų plasnojimo siejamas su griaustiniu, pranašaujančiu pavasarį.

Skaičius trys krikščionybėje reiškia tris dorybes – tikėjimą, meilę ir viltį. Krikščionybės dieviškoji trejybė pripažįstama, kaip viena būtybė, į kurią susiliejusios trys. Pasakose šis skaičius reiškia išsipildymą ir nurodo išbandymų ar spręstinų mįslių skaičių.

Seniūnas

Rimantas Lekeckas

Seniūnijos kontaktai