Vietos projektas „Linininkystės tradicijų gaivinimas“

Vietos projektas „Linininkystės tradicijų gaivinimas“  Nr. MARI-LEADER-6B-K-8-11-2020 /NMA Nr. 42VS-PV-20-1-01671-PR001.

Projektas atitinka VPS strategijos 3 prioriteto „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo plėtojimas“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ tikslą „Skatinti šalies ir krašto kultūrinio savitumo ir tradicijų tęstinumo išsaugojimą ir užtikrinimą pagal šiuos punktus:

  • įvairių renginių, susijusių su kaimų istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimu organizavimas;
  • su istorijos paieška ir identiteto formavimu susijusios veiklos.

Projekto tikslas: Bendruomenės žmonių telkimas bendruomeninei veiklai, tradicijų gaivinimas, palaikymas ir saugojimas per linų auginimo ir apdirbimo darbų bei susijusių papročių paveldo puoselėjimą ir sklaidą.

Projekto uždaviniai:

  1. Surengti dviejų dienų edukacinę kelionę į Širvintų raj. Bagaslaviškio sen. pas ūkininkus Vošterius, puoselėjančius tradicinę ir modernią linininkystę; aplankyti Ukmergės rajono, Krikštėnų kaimo bendruomenę, dirbančia etninės kultūros linininkystės paveldo srityje. aplankyti kitas žymias Lietuvos vietas.
  2. Surengti šventinį, edukacinį renginį „Lino takas” pristatant paveldo parodą ir mokymus;   sukomplektuoti įrankių komplektą ir parengti edukacinę programą „Linų pluošto apdirbimas tradiciniais įrankiais”.
  3. Renginių metu ir lankant vietos pateikėjus fiksuoti žodinę, fotografinę ir kitą nematerialaus paveldo informaciją drauge su partneriais. Išleisti surinktos medžiagos albumą.
  4. Surengti baigiamąjį projekto renginį projekto rezultatams ir pasiekimams aptarti.
  5. Papildomai viešinti projekto veiką. Užtikrinti renginių viešinimą įvairiomis viešinimo priemonėmis.

Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio struktūrinių fondų kaimo plėtrai ir Marijampolės savivaldybės biudžeto.
Projektas vyks nuo 2020 liepos mėn. iki 2022 liepos mėn.
Apie projekto veiklas pranešime naujienų sraute.